Do wynajmu sprzętu potrzebne będą następujące dokumenty:

1. Dla klientów indywidualnych

* kaucja
* dowód osobisty/prawo jazdy

2. Dla firm

* kaucja
* dowód osobisty
* zaświadczenie NIP
* zaświadczenie REGON
* numer wpisu do ewidencji gospodarczej lub numer KRS

regulamin